KOBRA Advice


STRATEGISK IMPACT
SKARPE ANALYSER

Kerneydelser

Korch og Bramsbye Advice (KOBRA) er stiftet af Martin Korch Enevoldsen og Jesper Bramsbye.


​Vi yder strategisk og metodisk rådgivning for vores kunder og samarbejder med dem om at facilitere og gennemføre projekter indenfor fagområder, hvor vi kan tilbyde konsulenter med unik ekspertise.


Vores kerneydelser er at hjælpe virksomheder og offentlige institutioner med at


 • udarbejde strategier og forretningsplaner,
 • optimere organisering og styring,
 • gennemføre analyser og evalueringer, der resulterer i et stærkt beslutnings- og dokumentationsgrundlag.


Se mere om vores kerneydelser ved at scrolle ned eller klikke på knapperne til højre − eller mere om nogle af de opgaveområder vi arbejder med ved at klikke i menuen ovenfor.

Strategi og forretning

​Har jeres virksomhed ambitioner om at skabe forandring for at styrke forretningen? Det kunne fx være at: 


 • erobre nye markedsandele på bestemte forretningsområder
 • opnå et større kundegrundlag eller flere brugere
 • forbedre kvaliteten af virksomhedens serviceydelser og kundernes tilfredshed
 • blive mere omkostningseffektiv via gennemgribende digitalisering af arbejdsgange og ydelser
 • opnå konkurrencefordele gennem investeringer i teknologi- og produktudvikling
 • forandre virksomheden i en mere bæredygtig retning og måske gå skridtet videre og etablere cirkulær økonomi i produktionen


For nye forretningsområder og løsninger der skal bygges op og indtroduceres på markedet kan KOBRA hjælpe virksomheden med at få udarbejdet en forretningsmodel, en forretningsplan og en gå-til-marked strategi.


For virksomheder, der ønsker at realisere nye ambitioner eller transformere den samlede forretning, kan KOBRA hjælpe med at faclitere og udarbejde en visionær virksomhedsstrategi. (Scroll ned for at se mere...)

Vores tilgang til udarbejdelse af virksomhedsstrategi er inspireret af Roger Martin's Playing-to-Win metode

Vores assistance med strategi og forretning omfatter:


 • facilitere strategiske drøftelser og koordinere input mellem topledelsen og de berørte dele af organisationen i design- og beslutningsfasen
 • indsamle baggrunds- og inspirationsmateriale og udarbejde oplæg til de enkelte elementer i nye strategier og forretningsmodeller 
 • udføre markeds- og business case analyser, når det kræves for at underbygge de forretningsmæssige valg
 • udarbejde road maps samt forslag til organisering og planlægning af den efterfølgende implementering ud fra principper om gevinstdrevet implementering.


Vi tilbyder også assistance til iværksættere:


 • Introduktion til iværksætter-/freelancelivet og herunder ambitioner, formål og strategisk vækstplan

 • Arbejdet med styrkelse af produkt/ydelse, værditilbud og kundemålgrupper

 • Analyse af konkurrencesituationen i forhold til markedets behov og virksomhedens brand, produkt/serviceydelse

 • Udarbejdelse af en go-to-market strategi herunder digital tilstedeværelse og salgskanaler

 • Udvikling af en samlet forretningsplan

Som hjælp til etablering tilbyder vi et udviklingsforløb for iværksættere. I forløbet kommer iværksætterne til at arbejde systematisk med værditillbud, forretningsmodel osv...

Analyser og evalueringer

Vigtige strategiske beslutninger omkring politiske, administrative og forretningsmæssige tiltag bør baseres velunderbyggede analyser og evalueringer.


Analyser og evalueringer kan skabe indsigt i, og dokumentere, i hvilken udstrækning virksomhedens eller institutionens forretnings-, indsats- og opgaveområder virker efter hensigterne.


KOBRA kan hjælpe med målrettet indsamling og kvalitativ og kvantitativ analyse af de data, der kræves for at belyse effekterne af praksis samt årsagerne til, hvorfor resultaterne på nogle områder ikke er tilfredstillende.


Desuden kan vi hjælpe med fremadskuende business case analyser, budgetanalyser, eller samfundsøkonomiske analyser − og dermed skabe et oplyst grundlag for at træffe beslutninger om nye forretningsmæssige eller politisk-adminisitrative indsatser.


I KOBRA lægger vi stor vægt på, at analyserne og evalueringerne er datadrevne og så vidt muligt kvantitative. Vi ved hvordan vi med fordel kan inddrage fx markedsdata, survey-data, registerdata og systemdata fra virksomhederne og institutionerne i analyserne.

  KOBRAs konsulenter har omfattende erfaringer med at gennemføre følgende former for analyser og evalueringer:

  Organisering og styring

  Hvis virksomhedens organisering, governance og styringssystemer aktivt understøtter de strategiske mål og fokusområder, har den markant bedre forudsætninger for at realisere de strategiske ambitioner den sigter efter.


  I KOBRA har vi ekspertise i at hjælpe private virksomheder og offentlige institutioner med hvordan de designer, indretter og justerer organisationen, så den opleves som meningsfuld.


  Og så organisationen understøtter, frem for modarbejder, den forandring som virksomheden har behov fo at realisere.


  Med vores samarbejdspartnere kan vi også tilbyde stærke kompetencer til optimering af alle aspekter af virksomhedens/institutionens governance og styring, herunder økonomistyring, produktionsstyring, målstyring og KPI'er, samt risikostyring og it-governace.

  Opgaveområder som vi har særlig fokus på...

  Bæredygtighed og cirkulær økonomi


  Indsatsen for at gøre virksomhederne og samfundet mere bæredygtigt rummer store miljømæssige og økonomiske potentialer. Udfordringen er at finde frem til, hvordan potentialerne kan forenes. Med  dette sigte arbejder vi med strategi, forretnings-modeller og analyser indenfor cirkulær økonomi.


  Effektiv grøn energi og forsyningssektor 


  Kollektive forsyningsselskaber, der leverer el, gas, varme, og vand til borgere og virksomheder har en særlig forpligtelse til at arbejde for at forsyningen bliver både grøn og effektiv. Indenfor cirkulær økonomi spiller affalds- og spildevandsselskaber en særlig rolle - og de står overfor  nye forretningsmuligheder som leverandør af recycling-services. Vi har stærke erfaringer med at assistere forsyningsselskaber med strategi, omkostnings-reduktion, grønne investeringer og forretningsudvikling op i mod sektorreguleringens krav om effektiviseringer og miljøhensyn.

  Værdig ældrepleje  Hvordan skaber kommunerne et bedre grundlag for at kunne tilbyde værdig ældrepleje?Gennem et tæt samarbejde med specialister indenfor ældre-området hjælper vi blandt andet kommunerne med afdække forbedringspotentialer, styrke tilsynsresultater og gennemføre forandringsprojekter i ældreplejen. 

  Informationssikkerhed og awareness


  95% af alle succesfulde IT-angreb skyldes menneskelige fejl. Hvad gør din virksomhed for at forebygge cyperangreb?Offentlige og private virksom-heder kan arbejde med at mindske risikoen for cyper-angreb gennem en bedre forståelse af brugernes adfærd. Vi tilbyder at hjælpe offentlige og private virksomheder med gennemførelse af  undersøgelser, monitorering af progression, analyser og effektmåling. 


  Om os

  Korch og Bramsbye Advice (KOBRA) er stiftet af Martin Korch Enevoldsen og Jesper Bramsbye.


  Vores ambition er at udvikle og vækste både vores egen og kundernes forretning gennem projekter, der skaber strategisk værdifuld impact for vores private og offentlige kunder.


  Vi stiller altid erfarne konsulenter til rådighed for projekterne:


  For det første vil vi som partnere altid selv indgå i projekterne, enten som projektansvarlig, projektleder og/eller udførende konsulent - samtidig med at vi kan trække på juniorkonsulenter til mere praktiske opgaver.


  For det andet har vi kapacitet til at bemande projekterne med netværkpartnere, der har dyb faglig ekspertise indenfor opgaveområder som vi fokuserer på.


  For det tredje samarbejder vi med en række større danske konsulentfirmaer, hvor vi bidrager med alt fra specialiserede delopgaver til projektlederroller.

  MARTIN KORCH ENEVOLDSEN
  Partner


  Martin er medstifter af KOBRA Advice og har mere en 18 års konsulenterfaring. Martin kommer fra en stilling som partner i Implement Consulting Group (2016-20), hvor han var en af de ledende kræfter i afdelingen for strategi og transformation. Derudover har han bla. omfattende erfaring fra Deloitte (2006-16), senest som director.

  JESPER BRAMSBYE

  Partner


  Jesper er medstifter af KOBRA Advice og har 20 års erfaring fra den offentlige sektor primært som leder på uddannelses- og sundhedsområdet. Jesper har derudover erfaring fra konsulentbranchen gennem ansættelser i Epinion og Cowi. Derudover har Jesper mange års erfaring som vejleder og underviser i organisationsteori og metode på universitetsområdet, hvor han er tilknyttet som ekstern lektor på KU, CBS og RUC. 

  Kontakt os

  Kontor:

  KOBRA Advice

  Charlottenlund Stationsplads 2

  2920 Charlottenlund  Telefonnumre:

  +45 29 90 16 47 (Jesper Bramsbye, partner)

  +45 23 23 39 86 (Martin Korch Enevoldsen, partner)

  Email-adresser:

  kontakt@kobra-advice.dk

  jebr@kobra-advice.dk (Jesper Bramsbye, partner)

  mke@kobra-advice.dk (Martin Korch Enevoldsen, partner)