Værdig ældrepleje

​Værdig ældrepleje var hovedtemaet for ældretopmødet , og der er stort fokus på det ude i praksis. ​Men erfaringerne har vist, at der ofte er langt fra visionerne om værdig ældrepleje til at få dem realiseret i mødet med den enkelte borger.

Vores ydelser, og de løsninger vi hjælper med at implementere på ældreområdet, handler på hver deres måde om at skabe et bedre grundlag for værdig ældrepleje.

KOBRA har et tæt samarbejde med specialister indenfor ældreområdet, der har mange års erhvervserfaring med forvaltning og udvikling af ældreområdet, samt med drift og praksis ude i ældreplejen.

VI kombinerer specialisterfaringerne med de stærke konsulent-kompetencer og erfaringer vi har i forhold til at arbejde med strategi, implementering, styring, tilsyn og HR.


​Det gør os i stand til at tilbyde projektassitance til kommuner, der skaber reel impact på følgende vigtige områder:


 • afdække forbedringspotentialer i ældreplejen
 • udvikle og fastholde medarbejderressourcer
 • styrke tilsynsresultater og pårørenderelationer
 • optimere ledelsesinformation og styring
 • gennemføre forandringsprojekter med henblik på at realisere mere værdig ældrepleje

  ​KOBRA og samarbejdspartnere tilbyder kernekompetencer
  og ydelser indenfor 4 centrale indsatsområder...

   ...og en samlet forandrings-projektmodel for realisering af værdibaseret
   ældrepleje...

   Bæredygtighed og cirkulær økonomi

   KOBRA Advice og DTU Miljø har sammen udviklet en tilgang til, hvordan virksomheder opbygger en attraktiv og solid forretningsmodel for cirkulær økonomi. Vores tilgang har stor fokus på virksomhedens forretningsstrategiske potentialer og koblingen til dens tekniske muligheder indenfor dens branche.


   Vi tilbyder blandt andet et igangsætningsforløb, der består af:


   • En forberedende gennemgang af virksomhedens ressourcedata og dens centrale hidtidige initiativer i relation til cirkulær økonomi.


   • En inspirationsworkshop af ca. en halv dags varighed med virksomhedens nøglemedarbejdere, hvor vi præsenterer resultater fra screeningen og inspirerende cases, samt drøfter virksomhedens ønsker og idéer til cirkulære initiativer.


   • En opfølgende handlingsplan for de mest relevante initiativer i det videre arbejde med cirkulær økonomi


   Forløbet tilbydes både til virksomheder, der skal i gang med at arbejde med cirkulær økonomi, og til virksomheder, der allerede er godt i gang, men som ønsker at skabe momentum, for de næste skridt i rejsen mod cirkulær økonomi.


   For de næste skridt i rejsen mod cirkulær økonomi tilbyder vi forskellige former for projektassistance (se nedenfor):

   Vores tilgang til udvikling af forretningsmodel for cirkulær økonomi er, at hele værdikæden for produkterne undersøges for mulige cirkulære tiltag, hvorefter potentialerne estimeres...

    Med henblik på at hjælpe virksomheder med at gennemføre omstilling til mere bæredygtige produkter tilbyder vi projektassistance med følgende:


    • Fuld screening af virksomhedens baseline mht. ressourceanvendelse, samt dens status og uudnyttede tekniske og markedsmæssige muligheder ift. bæredygtighed og cirkulær økonomi


    • Facilitering og design af strategi for bæredygtighed hhv. forretningsmodel for cirkulær økonomi


    • Beregning af virksomhedsøkonomiske potentialer ved forskellige bæredygtige/cirkulære løsninger


    • Livscyklusanalyse af miljømæssige potentialer ved forskellige bæredygtige/cirkulære løsninger
     (og evt. opgørelse af de samfundsøkonomiske gevinster ved de valgte løsninger).


    • Feasbility studier med henblik på design og valg af tekniske løsninger indenfor cirkulær produktion og håndtering af udtjente produkter


    • Organisering og styring af virksomhedens arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi


    • Implementeringsbistand til planlægning og udrulning af strategi for bæredygtighed hhv. forretningsmodel for cirkulær økonomi.

    Vi kan hjælpe med at undersøge potentialerne ved forskellige typer af cirkulære forretningsmodeller og med inspiration i disse sammensætte en optimal skræddesyet forretningsmodel for virksomheden...