Opgaveløsning og værdier

​De grundlæggende værdier i KOBRA Advice er:


 • at vores arbejde skal gøre en forskel og skabe værdi for kunderne
 • at vi skal kunne stå inde for integriteten, kvaliteten og den sociale ansvarlighed af vores arbejde
 • at vi skal være i stand til at levere vores ydelser på en omkostningseffektiv og fleksibel måde


For at bringe disse værdier ind i alle opgaver vi løser for kunderne, forpligter vi os på 

5 grundlæggende principper for opgaveløsning


De 5 principper som vi arbejder ud fremgår af figuren til højre. De er hver især uddydet nedenfor


(scroll ned for at læse mere om, hvad vi bestræber os på at leve op til under de enkelte principper)

Vi bruger altid erfarne konsulenter

 • Vi bruger altid erfarne konsulenter i rollerne som partner, hovedudførende og eksperter på vores projekter


 • Vi supplerer med en juniorkonsulent til praktiske opgaver og databearbejdning, hvis der er behov


 • Vi samarbejder med en lang række konsulenter og konsulentfirmaer, hvor vi bidrager med alt fra specialiserede delopgaver til større projektlederroller


 • Vores erfaringer er kendetegnet ved en stærk metodisk forankring på kerneydelserne
  – og sektorindsigt på de fagområder vi arbejder med


 • Vi er uafhængige rådgivere med høj faglig integritet


 • Vi har altid fokus på konteksten for opgaven og dens betydning for kundens organisation


 • Vi udviser social opmærksomhed og ansvarlighed i forhold til eventuelle samfundsmæssige konsekvenser

Vi lytter til kundens behov

 • Vi lytter til kundens behov både forud for og undervejs i projektet, når løsningerne begynder at tegne sig, men stadig kan formes


 • Vi stiller stærke erfaringer og metodiske værktøjer til rådighed


 • Vi lytter og handler, hvis der er behov for at velkendte tilgange tilpasses eller genopfindes til opgavens behov – eller at der tænkes helt ud af boksen


 • Vi forpligter os til at være nysgerrige, åbne og kreative i forhold til at finde de løsninger, der bedst opfylder kundens behov


 • Vi ønsker et reelt samarbejde, hvor vi ikke bare løser opgaverne for kunderne, men sammen med dem

Vores fokus er at skabe impact for kunden

 • Impact handler om de positive forandringer og værdier, der skal skabes som konsekvens af projektets leverancer


 • Sammen vil vi sætte mål for, hvilken impact projektet i sidste ende skal skabe for fx organisationen, dens målgrupper, samfundet


 • I vores tilbud/projektoplæg italesætter vi den potentielle impact


 • På møder i opstartsfasen drøfter og aftaler vi konkrete ambitioner for impact med kunden


 • Hvor det er muligt, måler vi på impact undervejs


 • I forlængelse af projektet følger vi sammen med kunden op på, hvor vidt der er skabt den ønskede impact

  Vi er fleksible hvis der er behov for tilpasninger

  • Vi er ikke en supertanker, der er bundet af rigide modeller for projekteksekvering


  • Hvis kunden undervejs ser behov for ændringer i projektets tilrettelæggelse og/eller leverancer, er vi altid åbne for at drøfte dette og hurtigt finde en løsning


  • Dette sikrer vi gennem en manøvredygtig projektorganisation og et ubureakratisk administrativt set-up

  Vi kan levere til rimelige priser ift. kvalitet

  • Vi driver vores forretning med lave overhead- og administrationsomkostninger


  • Desuden har vi gode muligheder for at maksimere kapacitetsudnyttelsen ved at supplere med dygtige samarbejdspartnere


  • Derfor kan vi tilbyde meget rimelige timepriser ‒ selv for erfarne konsulenter


  • Vores tilbudte total- og timepriser er  særdeles konkurrencedygtige i forhold til de kvalifikationer vi stiller med og den kvalitet vi leverer på opgaverne